Mỗi người đều là một ngôi sao

Tại Star chúng tôi tin rằng mỗi người đều là một tài năng. Star là mạng network các ngôi sao trong từng ngành dành cho các nhãn hàng hợp tác