Giải pháp KOLs

Cách hoạt động

tạo giá trị cho KOLs và Brands

1.

Xác định bài toán thương hiệu và marketing Brands cần giải quyết.

2.

Đề xuất kế hoạch marketing, content và KOLs phù hợp.

3.

Xây dựng danh sách KOLs và chiến lược sử dụng từng giai đoạn.

4.

Thực thi dự án cùng khách hàng.

Giá trị cốt lõi

hướng tới việc xây dựng KOLs network.

HIỆU QUẢ

Mọi giải pháp xây dựng phải đặt khách hàng và thương hiệu là trọng tâm, chỉ đề xuất giá trị hiệu quả cho khách hàng.

thực tế

Xây dựng giá trị, nền tảng có tính ứng dụng cao trong thực tế phù hợp với thực tiễn kinh doanh từng ngành hàng.

đo lường

Mọi giải pháp phải được đo lường cụ thể và chi tiết, báo cáo minh bạch rõ ràng đi kèm với cam kết với nhãn hàng.

Số liệu

1554

KHÁCH HÀNG

258 

DỰ ÁN MỖI THÁNG

1325+

KOLS VÀ KOCS..

Dành cho Brands

các dịch vụ marketing KOLs dành riêng cho nhãn hàng.

Đề xuất KOLs

KOLs network đề xuất danh sách KOLs theo briefs khách hàng yêu cầu.

Xem chi tiết

Dự án KOLs

Tham gia dự án sản xuất sáng tạo của KOLs dưới danh sách nhà tài trợ và xuất hiện trong sản phẩm

Xem chi tiết

KOLs marketing

KOLs network cung cấp giải pháp KOLs marketing dài hạn cho nhãn hàng.

Xem chi tiết

Hơn thế nữa

Chúng tôi linh hoạt mọi giải pháp khai thác độc giả của KOLs tối đa cho nhãn hàng.

Xem chi tiết

Quy trình làm việc.

Nhận yêu cầu

Thông tin nhãn hàng

Thông tin sản phẩm

Giấy tờ liên quan

Yêu cầu dự án

Ngân sách

Thời gian triển khai.

xem chi tiết ➝

Đề xuất kế hoạch KOLs

Danh sách KOLs

Số liệu phân tích phù hợp

Đề xuất content

Đề xuất thời gian triển khai

Kết quả dự đoán tương đối

KOLs Marketing plan tổng thể

xem chi tiết ➝

Thực thi và báo cáo

Chuẩn hóa content

Chuẩn hóa thời gian

Đăng bài, video, hình ảnh

Seeding, comment

Đo lường 

Báo cáo chi tiết

xem chi tiết ➝

KOLs network for KOLs and Brands

Bắt đầu ngay hôm nay để tạo tăng trưởng đột phá về doanh số và nhận diện.

Bắt đầu ngay hôm ngay

0888 11 1414

KOLs là hình thức marketing bắt buộc và có hiệu quả nhất trong thời đại số hiện tại. Nếu bạn chưa sử dụng KOLs cho chiến dịch của mình bạn sẽ bị đối thủ bỏ xa. Thời điểm thích hợp nhất để sử dụng là 10 năm trước hoặc ngay bây giờ.

KOLs network.

Scroll to Top